Styrk dine medarbejderes kompetencer med kurser og foredrag

En arbejdsplads er meget afhængig af medarbejdernes kompetencer. Det gælder både, når man kigger på deres sociale kompetencer i forhold til hinanden samt de rent faglige kompetencer, der skal til for at løfte arbejdsopgaver og levere effektive resultater. En virksomhed kan sagtens bestå af dygtige medarbejdere og ledere, men alligevel have behov for et kompetenceløft. Sådan et løft opnås bedst med hjælp fra eksperter, der kan levere målrettede kurser og foredrag på netop de områder, som virksomheden har behov for.

Præsentationsteknik kursus løfter kommunikationen

Det kan fx være, at nøglemedarbejdere i virksomheden ofte skal holde oplæg og præsentationer for kolleger, ledere eller kunder. Hvis præsentationerne er kedelige, tunge og fremført på en uengagerende måde kan dette have konsekvenser for, om tilhørerne lytter. I sidste ende kan dårlige præsentationer føre til tidsspilde, tab af viden – og måske ovenikøbet af kunder. Et præsentationsteknik kursus kan være løsningen. På et præsentationsteknik kursus kan medarbejderne lære de teknikker og opnå den selvtillid, der skal til for, at deres præsentationer bliver engagerende og overbevisende og efterlader tilhørerne med et positivt indtryk af at være blevet oplyst.

Arbejdsglæde er alfa og omega for trivslen

Det er som nævnt ikke kun de faglige kompetencer, men også de sociale, der spiller en rolle for trivslen og effektiviteten på en arbejdsplads. En simpel ting såsom arbejdsglæde har en kæmpe effekt – især hvis arbejdsglæden er lav. Som leder kan det være svært at vide, hvad man skal gøre, når ens medarbejdere ikke trives. Her kan det igen være en god idé at hente hjælp ude fra. Eksperter i arbejdsglæde kan se arbejdspladsen i perspektiv. De har den viden og de redskaber, der skal til for at kunne sætte ind med kurser eller foredrag, der kan medvirke til at rette op på netop de udfordringer, der formindsker arbejdsglæden på den konkrete arbejdsplads.

Konstruktiv feedback spiller ind i arbejdsglæden

Feedback og sparring mellem kolleger er én af de ting, der bl.a. kan have en indflydelse på arbejdsglæden. Hvis feedbacken på projekter og resultater altid er negativ, ja så kan det gå ud over arbejdsglæden. Det kan derfor være smart at sende medarbejderne på et kursus i konstruktiv feedback i forlængelse af et foredrag om arbejdsglæde. På et kursus i konstruktiv feedback lærer medarbejderne både at give og modtage konstruktiv feedback. Kurset giver også medarbejderne generelle værktøjer til at sikre at den viden, der kan opnås igennem feedback mellem kolleger, ikke tabes på gulvet, fordi den gives eller modtages i en negativ tone.