Træbriketter er et godt og billigt alternativ til fyringsolie

Selvom mange danske hjem har indlagt fjernvarme, så er der stadig en del boligejere, der gerne vil opvarme deres hus med fyr. Traditionelt har man benyttet såkaldt fyringsolie som brændsel. I de senere år er mange forbrugere dog blevet opmærksomme på, hvor dårligt for klimaet denne type brændsel er. Fyringsolie er nemlig et produkt fra olieindustrien, der som bekendt forurener rigtig meget både i forbindelse med boring og raffinering af olie. Dertil kommer så den forurening, som fyringsolien udleder, når den afbrændes i fyret. Fyringsolie er ikke et særligt ret produkt, og det resulterer i en meget høj CO2-afgivelse. Som alternativ til fyringsolie står træbriketter.

Jævn forbrænding med træbriketter

Træbriketter er, som navnet antyder, et produkt fra træindustrien. Nærmere bestemt et restprodukt, der anvender den savsmuld, som ellers ville gå til spilde. Savsmuldet presses meget hårdt sammen i træbriketterne, og det er én af de ting, der gør træbriketter til et godt alternativ til fyringsolie. Sammenpresningen betyder nemlig, at træbriketterne brænder meget jævnt og kontrolleret. Ydermere er træbriketter et meget rent produkt i den forstand, at det ikke indholder nogen former for giftige tilsætningsstoffer sådan som det ellers nogen gange er tilfældet med fyringsolie.

Træbriketter er mere klimavenlige

Kigger man på CO2-udledningen, så er træbriketter også at foretrække fremfor fyringsolie. Træbriketter er nemlig at regne som CO2-neutrale, så længe der plantes nye træer, hver gang man fælder træer. Dertil kommer så det faktum, at den mængde CO2, der udledes, når træbriketterne afbrændes i et fyr, er den samme mængde, som træet ville have afgivet, hvis det blot havde fået lov til at rådne i naturen.

Træbriketter er billig form for brændsel

Udover fordelene i form af en jævn forbrænding og større klimavenlighed, så er træbriketter også et godt brændsel for mange boligejere, simpelthen fordi det er billigt. Der findes mange forhandlere af træbriketter, og derfor presses priserne ned til fordel for forbrugerne. Ofte kan man få leveret træbriketter i store paller, hvor der er nok til mange måneders forbrug, og på den måde også opnå mængderabatter og besparelser på transporten. For at bibeholde kvaliteten af træbriketter under lang tids opbevaring, skal man blot sørge for at holde dem tørre og fri for fugt.