Varda jobservice: Ikke et helt almindeligt jobcenter

Varda jobserviceLigesom de fleste jobcentre rundt omkring i landet tilbyder Varda jobservice primært ydelser og kompetencer indenfor sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb mv. I forhold til at kunne tilbyde disse ydelser, har Varda Jobservice tilknyttet kompetente socialrådgivere og socialformidlere, som alle og enhver har en god portion erfaring med sagsbehandling af borgere og kendskab til de daglige udfordringer dette bringer.

Varda Jobservice tilbyder også råd til ledelse og forretningsgange

Men dertil har Varda Jobservice også flere ansatte, der har praktisk erfaring med ledelse. Det betyder, at Varda Jobservice også dækker områder som vikarordninger til statistisk, organisationsomstillinger, udviklingsprocesser, ledelse samt opbygning af kompetenceplaner og forretningsgange.

Det er Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun, der står i spidsen for Varda jobservice, og det er helt sikkert dem, der har været med til at præge Varda Jobservice til det center, det er i dag. Både Emil Raun og Jens Mygind har begge erfaringer fra tidligere lederstillinger indenfor både beskæftigelsesområdet og social faglig bistand og har netop derfor viderebragt disse kompetencer til Varda Jobservice, så de nu også er et jobcenter, der vejleder i eksempelvis organisationsomstillinger, forretningsgange og lignende.

Blandt andet har Jens Mygind Bertelsen, inden han etablerede Varda jobservice med hans kompagnon Emil Raun, arbejdet som jobcenterchef i forskellige kommuner og har derudover taget flere efteruddannelseskurser i ledelse og organisationsstrukturer. Og det samme kan siges om Emil Raun, som også har både praktisk og teoretisk erfaring med ledelse, som er blevet ført videre til en af de primære kerneydelser hos Varda Jobservice.